Gmina Tarnów polubownie rozwiązała spór z rodziną Marszałkowiczów dotyczący gruntów w Zgłobicach, na których znajdowała się szkoła i ośrodek zdrowia.

Ostatecznie wójt wraz z radą gminy zdecydowali się na wykupienie gruntów i przekazanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Dodatkowo gmina miasta Tarnowa dokonała wykupu ziem znajdujących się w centrum Zgłobic. W najbliższych latach rada gminy ma przygotować plan zagospodarowania przestrzennego tych terenów na podstawie konsultacji z mieszkańcami.

Bój Marszałkowiczów o odzyskanie ziem, którymi dysponowała rodzina przed wojną, ciągnie się od blisko 70 lat. Ostateczną decyzję o zwrocie majątku rodzinie wydało Ministerstwo Rolnictwa w 2007 r. Dodatkowo gmina miasta Tarnowa dokonała wykupu ziem znajdujących się w centrum Zgłobic, gdzie znajdują się m.in. boiska sportowe i zabytki.

Źródło: tarnow.in