Zapadło kolejne korzystne dla Miasta rozstrzygnięcie sądowe w sporze o nieruchomość, której zwrotu żądał następca byłego właściciela. Sprawa dotyczyła parkingu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie, do którego pretensje zgłosiła przez swych pełnomocników Ann Drillich.

– Sprawa tytułu do nieruchomości stała się sporna po tym jak Ann Drillich – jako córka byłej właścicielki Blanki Goldman – uzyskała stwierdzenie nieważności dwóch decyzji, na podstawie których tytuł nabył najpierw Skarb Państwa (w latach 70 tych XX wieku), a potem Gmina Miasta Tarnowa (w latach 90 tych XX wieku). Prezydent Miasta Tarnowa złożył wniosek o zasiedzenie a Sąd Rejonowy w Tarnowie go uwzględnił i stwierdził nabycie terenu przez Gminę Miasta Tarnowa. Stało się to w maju tego roku. Obecnie zasiedzenie potwierdził Sąd Okręgowy w Tarnowie – mówi mecenas Grzegorz Szczerba reprezentujący w sądzie Gminę Miasta Tarnowa.

Nieruchomość, o którą toczył się spór, warta jest blisko 170 000 zł i ma powierzchnię ponad hektara.

To nie pierwszy spór sądowy Miasta z panią Drillich. Wcześniej Gmina Miasta Tarnowa wygrała w sądach w sprawie własności Pałacu Ślubów.

Od ponad 9 już lat Ann Drillich procesuje się także z parafią Matki Bożej Szkaplerznej. Chodzi o działkę, na której stoi kościół przy osiedlu Gumniska.

Fot. Artur Gawle