Trwa rekrutacja – za pośrednictwem utworzonego w ramach grupy KNCN Branżowego Ośrodka Szkoleniowego (BOS) – na...